Audit & Risk

Interim professionals kunnen worden ingehuurd die verschillende soorten Interne Audits kunnen uitvoeren zoals Operationele Audits (een systematische beoordeling van de effectiviteit en efficiency van een organisatie), Financiële Audits (het beoordelen van de betrouwbaarheid van financiële data) en IT Audits. Alle professionals hebben kwalificaties zoals RA, RO, RE, CPA, CIA of CISA.

INTERMEDIATE kan ook interim professionals bieden die gespecialiseerd zijn in (strategisch) risico management. Zij kunnen helpen om risico’s die de organisatie bedreigen te identificeren en te beoordelen. Tevens kunnen zij beheersmaatregelen identificeren en implementeren om deze risico’s op een effectieve manier te beheersen.

Voor meer informatie, neem contact op:

Remco Spruyt

+31 (0) 611 662 797
    remco.spruyt@intermediate.pro

Teun Tonino

+31 (0) 641 233 433
    teun.tonino@intermediate.pro