Hoe Risk Appetite kan helpen bij het toewijzen van middelen

Risk Appetite (of: Risico bereidheid) is de mate waarin een organisatie bereid is risico’s te nemen. Veel organisaties doen hier echter niet veel mee, of weten niet hoe. In dit korte artikel laat ik zien hoe het bepalen van de Risk Appetite echt toegevoegde waarde kan hebben.

 

“Cost of control”

Om een beheerste organisatie te hebben, moeten er diverse maatregelen worden genomen en/of geïmplementeerd.  Hiermee kunnen dan de grootste risico’s worden afgedekt. Deze maatregelen gaan echter vaak gepaard met kosten of hebben gevolgen voor de toewijzing van middelen waardoor deze minder beschikbaar zijn voor andere zaken. Kortom, de beheersing gaat gepaard met een bepaalde “cost of control”. En je wilt niet een dubbeltje met een kwartje bewaken. Het goed vaststellen van de Risk Appetite kan hierbij helpen. Ik zal hierna uitleggen hoe.

 

Het vaststellen van Risk Appetite

Een belangrijk aspect van Risk Appetite is dat je een afweging maakt in de mate van risico je wilt nemen. En op zaken waar je meer risico wilt nemen, hoeft de mate van beheersing minder hoog te zijn. Op deze manier kan je dus kosten besparen en schaarse middelen efficiënter toewijzen. Om een voorbeeld te geven: een organisatie kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld geen verzekering te nemen. Dan heb je dus een hogere Risk Appetite, met daarbij lagere kosten. Maar de downside is dat als er onverhoopt toch iets gebeurt (bijvoorbeeld brand), de kosten zeer hoog kunnen zijn.

Deze afweging zouden organisaties bij elke risico categorie moeten nemen: welk niveau van risico zijn we bereid te accepteren en welke risico’s willen we afdekken en voor welke prijs. Op die manier kan je risk management op een veel efficiëntere manier inzetten.

 

Hoe maak je dit dan inzichtelijk?

Onderstaand plaatje toont aan hoe je de Risk Appetite goed inzichtelijk kan maken en je de financiële impact kan linken met je risk management aanpak en mate van beheersing. Elke risico of risico categorie kan je dan plotten. Dit vormt een mooi startpunt voor discussie over de mate van beheersing die je voor elk risico wilt inzetten.

 

CONCLUSIE

Om risk management op een meer efficiënte en effectieve wijze toe te passen is het vaststellen van je Risk Appetite een goed hulpmiddel. Schaarse middelen worden beter toebedeeld en je kan focussen op de zaken die er echt toe doen. Hoe passen jullie dit concept toe in je eigen organisatie? Laat het ons weten! Er zijn vast andere manieren om dit toe te passen dus we zijn erg benieuwd.

Deze blog is geschreven door Remco Spruyt, medeoprichter van INTERMEDIATE Interim Professionals. Mocht je meer willen weten over dit onderwerp dan kan je contact opnemen. Wij kunnen ook goede Interim Professionals leveren die ondersteuning kunnen bieden bij dit onderwerp.