Waarom incidentmanagement zo belangrijk is voor organisaties

Of het nu gaat om de zorg, het onderwijs, de financiële sector, de retail of de non-profitsector: binnen elke branche wordt het registreren, managen en oplossen van incidenten steeds belangrijker. Incidenten op technologisch vlak kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat het IT-landschap, toch de ruggengraat van de meeste bedrijven in een tijdperk waarin we bijna alles digitaal doen, niet naar behoren functioneert. Dit leidt vaak tot inkomstenderving of ontevreden klanten. En veiligheidsincidenten zoals datalekken of ransomware-aanvallen zadelen menig bedrijf op met gepeperde boetes en aanzienlijke reputatieschade als ze niet fatsoenlijk worden aangepakt.

Wilt u grip krijgen op incidenten binnen uw organisatie, zodat uw bedrijfscontinuïteit, business en strategische doelstellingen niet in gevaar komen? Dan biedt goed incidentmanagement uitkomst. Maar wat is het en wat levert het op? Lees verder om erachter te komen.

Wat is incidentmanagement?

Incidentmanagement behelst het identificeren, registreren, analyseren en rechtzetten van incidenten met het doel om te voorkomen dat ze in de toekomst opnieuw optreden. Incidentmanagement kan zich richten op een breed en divers scala aan incidenten. Denk bijvoorbeeld aan performanceproblemen van uw apparatuur of incidenten op het gebied van IT-veiligheid, maar bijvoorbeeld ook aan bedrijfsongevallen of het kwijtraken van belangrijke data.

Goed incidentmanagement identificeert potentiële risicofactoren (denk bijvoorbeeld aan het in gebruik nemen van een nieuw product of het outsourcen van diensten aan een nieuwe partij) en levert de benodigde data om risico’s of incidenten aan te pakken. Daarnaast vormt het een trigger voor het inbedden van meer gedetailleerde risicoanalyses in de dagelijkse bedrijfspraktijk.

Waarom organisaties incidenten moeten beheersen

Een goed proces voor incidentmanagement geeft organisaties inzicht in de zaken die verkeerd gaan. Dankzij dit inzicht ontdekt en herkent u ‘root causes’ van en een rode draad binnen incidenten. Die kennis maakt het makkelijker om gerichte maatregelen te nemen die gelijkaardige problemen in de toekomst voorkomen.

Er ontstaat een ‘lerende’ organisatie die dankzij voortschrijdend inzicht beter kan reageren op toekomstige incidenten. U voorkomt dat problemen blijven optreden. Regelmatig terugkerende incidenten zijn namelijk vaak een signaal dat er structureel iets mis is binnen een organisatie.

Wat levert incidentmanagement op?

Maar wat levert incidentmanagement organisaties nu concreet op? Een overzichtje van de voordelen.

  • Het structureel registreren van incidenten leidt tot een beter inzicht in en een scherpere controle op incidenten en de achterliggende oorzaken.
  • Goed incidentmanagement betrekt medewerkers bij het veiligheidsbeleid. Meer ogen zien meer, waardoor structureel veiligheidsbewustzijn ingebed raakt in het DNA van een organisatie.
  • U krijgt meer zicht op concrete oplossingen voor regelmatig optredende incidenten.
  • Goed incidentmanagement zorgt ervoor dat een organisatie meer in control is en leert van fouten en incidenten. Dit leidt tot efficiëntiewinst, meer werkplezier en kostenbesparingen.

De beginselen van goed incidentmanagement

Maar hoe geeft u goed incidentmanagement vorm? De onderstaande tips en trucs helpen om het proces zowel op managementniveau als op de werkvloer gestalte te geven.

Governance en organisatie

Creëer een duidelijke organisationele structuur met vaste rollen en verantwoordelijken voor medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan het samenstellen van vaste teams die omgaan met incidenten (incident report teams en incident management teams), maar ook aan het inrichten van een centrale omgeving waar u alle informatie over incidenten verzamelt. Het helpt ook om incidenten te classificeren. Denk bijvoorbeeld aan categorieën als IT-problemen, veiligheid, compliance, diefstal of vermissingen.

Creëer draagvlak

Incidentmanagement werkt alleen als u medewerkers binnen de organisatie kunt enthousiasmeren voor de werkwijze. Maak duidelijk hoe zij profiteren van incidentmanagement en hoe ze risico’s in een vroeg stadium identificeren. Zo ontstaat een lerende cultuur waarbinnen het goed managen van incidenten een tweede natuur wordt.

De juiste technologie en documentatie

Incidentmanagement wordt een stuk makkelijker met de juiste digitale techniek, tools en documentatie. AI-software en goede hulpmiddelen voor data-analyse helpen u bijvoorbeeld om (historische) patronen te ontdekken die nuttige informatie geven over de dieperliggende oorzaken van regelmatig terugkerende incidenten. Door die gegevens te bestuderen en duiden, voorkomt u problemen in de toekomst veel makkelijker.

Werk maken van incidentmanagement? INTERMEDIATE helpt u verder

Incidentmanagement helpt u om door te dringen tot de kern van regelmatig optredende incidenten. Het resultaat? U herkent ze eerder, beperkt hun impact en voorkomt dat ze ook in de toekomst als een boemerang blijven terugkomen.

Bent u op zoek naar een specialist die u door het uitdagende landschap van incidentmanagement kan gidsen? Dan bent u bij INTERMEDIATE aan het juiste adres. Ons netwerk herbergt diverse interim-professionals die gespecialiseerd zijn in (strategisch) risicomanagement. Zij kunnen helpen om incidenten die uw organisatie bedreigen te identificeren en beoordelen. Bovendien implementeren ze de juiste maatregelen, zodat u risico’s op een effectieve manier beheerst. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!