Risico’s die we een paar jaar geleden niet of nauwelijks voor mogelijk hielden, maken inmiddels deel uit van een nieuwe realiteit in risicomanagement. Een groeiende afhankelijkheid van IT, een snelle professionalisering van de cybercriminaliteit en nieuwe geopolitieke spanningen. Die laatste komen natuurlijk voort uit een oorlog op Europees grondgebied door de brutale Russische invasie in Oekraïne, maar raken tevens de opmars van China als nieuwe wereldmacht.

Ook de natuur roert zich. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering, die zich nog sneller lijkt te voltrekken dan zelfs de meest pessimistische modellen voorspellen en ons overspoelt met extreme weersverschijnselen. Of de groeiende kans op pandemieën, waarvan corona natuurlijk een niet mis te verstane manifestatie is. Al die gebeurtenissen betekenen dat het wereldtoneel ten aanzien van risicomanagement totaal veranderd is.

Lees verder hoe organisaties inspelen op de nieuwe realiteit.

Gevaarlijke cocktail

De wereld wordt in rap tempo een onveiligere en onstabielere plek. Hoewel de bovengenoemde risico’s en ontwrichtende factoren natuurlijk allemaal een geheel eigen dynamiek hebben, dragen ze wel allemaal hun steentje bij aan een aantal urgente globale problemen. Die zetten we kort voor je op een rij.

Verstoorde toeleveringsketens

Corona had een sterk ontwrichtende invloed op globale toeleveringsketens. Levertijden liepen op en lopen nog steeds achter bij het pre-coronatempo, terwijl door tekorten aan chips en grondstoffen sommige producten lastig leverbaar zijn. De oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties tegen Rusland verergeren het probleem en zorgen bijvoorbeeld voor een schaarste van olie en gas.

Stijgende prijzen

Een combinatie van economische schade door de coronapandemie, schaarste van grondstoffen en bepaalde voedingsmiddelen, en de volatiele geopolitieke situatie jagen de inflatie aan. Alles wordt fors duurder. Zeker minima kunnen steeds lastiger voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit is inmiddels een professioneel verdienmodel. Maar we zien ook een versterking van een zorgwekkende trend: het inzetten van ontwrichtende cyberaanvallen als politiek wapen. Goede hackers kunnen tegenwoordig met cyberaanvallen de hele infrastructuur van een land ontregelen door het IT-landschap van essentiële bedrijven en instellingen als energieleveranciers, ziekenhuizen en defensie-instellingen te ontregelen of zelfs volledig lam te leggen.

Voedselveiligheid

De combinatie van klimaatverandering en geopolitieke spanningen is ook een bedreiging voor de mondiale voedselveiligheid. Misoogsten door droogte, overstromingen en politieke sancties zorgen voor schaarste van bepaalde voedingsmiddelen, wat in de armere delen van de wereld kan leiden tot acute hongersnoden. De teloorgang van ecosystemen en de biodiversiteit zorgt er tegelijkertijd voor dat bodems minder productief worden en zoönosen zich makkelijker verspreiden over menselijke gemeenschappen.

Wat betekent het nieuwe risicotijdperk voor risicomanagement?

Uiteraard heeft de hierboven beschreven cocktail van oude en nieuwe risico’s ook gevolgen voor de manier waarop we kijken naar en omgaan met risk management. Een eerste belangrijke ontwikkeling die we zien? Steeds meer bedrijven en overheidsinstanties investeren flink in risk management. Waar de branche in 2019 nog een globale waarde van een kleine 7,5 miljard dollar had, bedraagt die som in 2027 naar verwachting een kleine 30 miljard. Goede risicomanagers hebben en krijgen het dus drukker dan ooit.

Op strategisch vlak zien we dat organisaties kritischer kijken naar bevoorradingsketens en hun afhankelijkheid van derde partijen, maar bijvoorbeeld ook naar hun verzekeringen voor cyberrisico’s. Daarnaast adopteren ze steeds vaker een flexibele, agile versie van risk management die uitgaat van het principe ‘wees voorbereid op het ondenkbare’.

Wat we ook zien is dat risicomanagement in veel sectoren verschuift van een reactieve naar een voorspellende activiteit. In plaats van de nadruk te leggen op schadebeperking op het moment dat het echt fout gaat, gebruiken risicomanagers steeds vaker tests en voorspellende modellen om meerdere risicoscenario’s te schetsen en de verwachte gevolgen zorgvuldig door te rekenen. Het voordeel van zo’n proactieve aanpak laat zich raden: sneller anticiperen en minder makkelijk onaangenaam verrast worden. Desondanks moet je er wel rekening mee houden dat een voorspellend model een bepaalde onzekerheidsmarge heeft. Er zullen zich altijd menselijke of natuurlijke factoren aandienen die niet te voorzien zijn.

Wat we ook zien is dat risk management niet langer alleen een zaak is voor grote politieke en economische spelers. Ook kleine organisaties en zelfs particulieren bouwen steeds vaker voorzorgsmaatregelen (meer sparen, hamsteren en preppen, beter nadenken over aankopen en investeringen, duurzamer consumeren) in als reactie op onzekere tijden.

Op zoek naar een andere invulling?

Ben je ook op zoek naar een andere invulling van risicomanagement in een veranderd (inter)nationaal dreigingslandschap? Dan ben jij bij INTERMEDIATE aan het juiste adres. Het is namelijk onze missie om organisaties te helpen met het tackelen van problemen en uitdagingen binnen vakgebieden als cybersecurity en risk en compliance.

Dankzij ons uitgebreide bestand van bekwame professionals kunnen wij je snel in contact brengen met goede risicomanagers die een uitstekende match vormen met jouw organisatie.

Ja, ik heb interesse!