Nu bedrijven steeds afhankelijker worden van technologie, is het belang van een robuust informatiebeveiligingssysteem nog nooit zo groot geweest. Nu cyberaanvallen en datalekken regelmatig het nieuws halen, is het essentieel dat bedrijven beschikken over een goed geïnformeerde en capabele Information Security Manager (ISM) om de risico’s te beperken. Deze manager moet over zowel technische als zachte vaardigheden beschikken om succesvol te zijn. In dit artikel bekijken we wat die vaardigheden zijn en waarom ze zo essentieel zijn.

Technische vaardigheden

Centraal in de rol van een ISM staat de behoefte aan technische kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging. Dit omvat inzicht in actuele bedreigingen van de veiligheid, beoordeling en beheer van kwetsbaarheden en de implementatie en het beheer van beveiligingsoplossingen. Op de hoogte blijven van de nieuwste technologieën en beste praktijken is essentieel, en veel ISM’s kiezen voor certificeringen zoals Certified Information Systems Security Professional (CISSP) of Certified Information Security Manager (CISM) om hun deskundigheid aan te tonen.

Communicatieve vaardigheden

Een ISM moet in staat zijn complexe beveiligingsconcepten doeltreffend over te brengen aan zowel technische als niet-technische belanghebbenden. Dit omvat het vermogen om bevindingen en aanbevelingen op een duidelijke en beknopte manier te presenteren aan het senior management, en het vermogen om effectieve discussies over informatiebeveiliging te leiden met een breed scala aan belanghebbenden. Uitstekende communicatievaardigheden helpen ook bij het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid bij werknemers en belanghebbenden, waardoor het gemakkelijker wordt nieuwe beveiligingsmaatregelen in te voeren en doeltreffend te reageren op incidenten.

Vaardigheden op het gebied van risicobeheer

De ISM is verantwoordelijk voor het beoordelen en prioriteren van potentiële beveiligingsrisico’s en het uitvoeren van passende controles om die risico’s te beperken. Dit vereist een goed begrip van risicobeheermethoden en het vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van de beschikbare gegevens en middelen. De ISM moet in staat zijn de potentiële impact van beveiligingsincidenten op het bedrijf te begrijpen en noodplannen te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat het bedrijf kan blijven functioneren in geval van een inbreuk.

Leiderschapsvaardigheden

Naast technische en communicatieve vaardigheden moet een ISM een sterke leider zijn die een beveiligingsteam kan inspireren en motiveren. Dit omvat het vermogen om doelen en doelstellingen te bepalen, taken effectief te delegeren, en teamleden te ondersteunen en te begeleiden. Een succesvolle ISM moet ook relaties kunnen opbouwen en onderhouden met interne en externe belanghebbenden, waaronder klanten, partners en verkopers.

Zakelijk inzicht

Ten slotte moet een ISM een goed inzicht hebben in het bedrijf en in staat zijn de behoeften van het bedrijf af te wegen tegen de eisen van informatiebeveiliging. Dit vereist inzicht in de financiën, strategie en activiteiten van het bedrijf en het vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van de gevolgen die beveiligingsmaatregelen kunnen hebben voor het bedrijf.

Conclusie

Kortom, een succesvolle Information Security Manager moet beschikken over een unieke combinatie van technische, zachte en leiderschapsvaardigheden. Nu cyberaanvallen en inbreuken op gegevens steeds vaker voorkomen en geavanceerder worden, is het essentieel dat bedrijven een ISM hebben die goed geïnformeerd en bekwaam is en in staat om risico’s effectief te beperken. Door technische kennis te combineren met uitstekende communicatie, risicobeheer, leiderschap en zakelijk inzicht kan de ISM helpen de veiligheid van de informatiemiddelen van een bedrijf en het succes van het bedrijf als geheel te waarborgen.

Meer weten over interim Information Security Manager

Wil je meer weten over wat een interim informatiebeveiligingmanager voor jou kan doen of wil je sparren over de vaardigheden en werkzaamheden? 
Neem dan contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend advies.