2020 zal door Covid-19 niet snel vergeten worden. Deze pandemie had een impact op de wereld zoals we niet eerder hebben gezien. We hebben te maken met veel zieken en doden, lockdowns en de grootste economische crisis sinds de tweede wereldoorlog. Nu er meerdere vaccins zijn en het inenten in verschillende (Europese) landen is begonnen, kunnen we gelukkig weer vooruitkijken.

Het is duidelijk dat er een aantal zaken blijvend zijn veranderd en dat dit ook een aantal ontwikkelingen heeft versneld. 2021 zal een jaar zijn van herstel en overgang waarin alle ontwikkelingen die in 2020 in gang zijn gezet, verder worden ingeregeld en nieuwe kansen kunnen worden gepakt.

Via deze blog zetten wij uiteen welke post Covid-19 trends voor organisaties wij hierin zien. Tevens geven we aan welke kansen en uitdagingen daarbij gepaard gaan. Uiteraard hangen veel van de genoemde ontwikkelingen en trends met elkaar samen.

Post Covid-19 trends

Versnelling digitalisering: Digitalisering en het gebruik van technologie was natuurlijk al bezig. Door COVID-19 is deze ontwikkeling echter versneld aan een opmars bezig. Als gevolg van alle gebeurtenissen werden organisaties gedwongen dit direct toe te passen. Bijvoorbeeld online klantenservice en het opnieuw uitvinden van goederenstromen. Maar ook de vervanging van contante betalingen door elektronisch betalen via tools als ApplePay heeft een vlucht genomen.

Thuiswerken: In lijn met de versnelde digitalisering en de vele Lockdowns in de wereld is het thuiswerken gewoon geworden. Dit heeft grote positieve gevolgen voor de productiviteit van medewerkers en de wijze waarin zij hun werkende leven inpassen in hun privéleven. Uiteraard geeft dit wel weer grotere uitdagingen, bijvoorbeeld voor de interne beheersing van organisaties.

Meetings online: Een ontwikkeling die ook iedereen zal herkennen en in lijn is met het thuiswerken, is het houden van online meetings. Tools en applicaties als ZOOM en Microsoft Teams zijn gemeengoed geworden. Ook dit heeft verstrekkende gevolgen voor de manier waarop wij in verschillende locaties beter kunnen samenwerken. Waarschijnlijk zal op dit vlak de wereldwijde samenwerking toenemen. Immers, in principe staat nu alleen het tijdsverschil in de weg bij samenwerking over verschillende continenten.

Sterke toename van consumptie: Omdat er in 2020 zo weinig mogelijk was bestaat de kans dat consumenten dit willen inhalen in 2021. Het consumentenvertrouwen zal sterk toenemen. Doordat er is veel geld opgespaard (helaas ook met toenemende werkloosheid) zal dit leiden tot een sterke toename van uitgaven. Sommige analisten spreken zelfs van “revenge shopping”.

Sterke toename vakantie reizen, zakenreizen zullen echter afnemen: Vakantiereizen zullen sterk toenemen. Dit is in lijn met het toenemende consumentenvertrouwen en het feit dat veel vakanties in 2020 geannuleerd moesten worden. Dit is op dit moment al te zien aan de vele reclames van Reisbureaus. In tegenstelling tot deze ontwikkeling zullen de zakenreizen echter waarschijnlijk niet terugkeren naar het oude niveau. De reden hiervoor is dat men nu makkelijker online meetings met elkaar kan hebben.

Disruptie die leidt tot innovatie: Crisissen uit het verleden leerden dat volgend op een crisis, de innovatie sterk toeneemt. Zeker met deze crisis, die niet alleen economische gevolgen maar ook grote maatschappelijke gevolgen heeft. Hierdoor worden bedrijven en personen gedwongen zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit zal leiden tot nieuwe initiatieven, producten en diensten en wijzen van samenwerken. Mede door de versnelde digitalisering en verhoging van de productiviteit. Ook in de Farmaceutische industrie zal de snelle ontwikkeling van vaccins tegen COVID-19 leiden tot snellere procedures en innovatie.

Stijging productiviteit: Veel organisaties moesten zichzelf opnieuw moesten uitvinden. Gecombineerd met nieuwe vormen van communicatie, wijze van werken, digitalisering en gebruik van technologie zal de productiviteit sterk stijgen. Dit was natuurlijk al gaande. COVID-19 heeft deze verandering echter sterk versneld. Hierdoor hebben organisaties de kans de operatie opnieuw te in te richten en aan te passen.

Organisaties zijn wendbaarder geworden: Een groot voordeel van bovengenoemde ontwikkelingen is dat organisaties veel wendbaarder worden. Ook de focus op Business Continuity die met name aan het begin van de crisis is ingezet maakt organisaties wendbaarder. Men is nu gewend om snel te schakelen in tijden van crisis. Met alle ervaringen kunnen zaken beter worden ingeregeld om nieuwe situaties het hoofd te kunnen bieden.

Minder kantoorruimte nodig, rol van kantoor wordt anders: Aangezien veel medewerkers vaker thuis zullen werken, zal de rol van het kantoor veranderen. Organisaties moeten zich afvragen welke functie het kantoor nog moet bieden. Hierbij moet natuurlijk niet worden vergeten dat het kantoor een belangrijke rol speelt in de vorming van de cultuur in een organisatie. Tevens is het een plek om samen te komen en cliënten te ontvangen. Het is echter duidelijk dat dat er minder kantoorruimte nodig zal zijn. Dit kan grote gevolgen hebben voor de kantorenmarkt.

Versnelling van groene initiatieven, de energie transitie en diversiteit: Een groot positief aspect van deze crisis is dat men zich nu de kwetsbaarheid van ons bestaan realiseert. Een “normaal” functionerende samenleving is niet meer vanzelfsprekend en kan in korte termijn te niet gaan. Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor de manier waarop wij naar duurzaamheid en het milieu kijken.

Tevens zal dit groene initiatieven en de energie transitie sterk versnellen. Nu is zijn al ambitieuze doelstellingen te zien die verschillende landen zich stellen om CO2 neutraal te worden. Dit is zelfs bij voorheen vervuilende naties als China en India te zien. Maar dit heeft ook gevolgen voor hoe wij als maatschappij met elkaar omgaan.

Recentelijk is aangekondigd dat de hoogte van de bonus voor topmanagers bij Apple voortaan afhangt van verschillende zaken. Onder andere hoe goed de bestuurders presteren op het gebied van duurzame energie, diversiteit op de werkplek en andere sociale en milieukwesties.

Concluderend zijn de lange termijn gevolgen van deze crisis nu nog onduidelijk. Echter, dit biedt ook veel kansen. Hopelijk keren we snel terug naar een nieuw, maar beter “normaal”.

Ja, ik wil een online koffie date!