Steeds vaker zien we bepaalde trends en uitdagingen terug in de Finance branche. Die zien we bij klanten, maar ze worden ook vaak genoemd op social mediakanalen en in gesprekken met CFO’s en Controllers. In veel van deze zaken zijn rode draden te zien die keer op keer terugkomen. De uitdagingen binnen organisaties zijn eigenlijk altijd terug te herleiden tot 3 kerngebieden, in welke branche de organisatie ook actief is. Dit zijn IT / Data, HR / personeel en Governance / voldoen aan wet- & regelgeving. Vaak hangen deze zaken ook samen. In deze blog gaan we deze trends uiteenzetten en pogen we oplossingen aan te dragen voor elk individueel probleem.

IT / Data trends

Data wordt steeds belangrijker. Veel organisaties worstelen echter met de kwaliteit van hun data. Data in systemen is vaak onvolledig, niet juist en moeilijk om te zetten tot zinvolle informatie. Ook Finance afdelingen worstelen vaak met deze kwestie, maar reguliere afdelingen net zo. Daar komt nog bij dat organisaties vaak verouderde of slechte IT systemen hebben en veel data in excelsheets zit, met alle bijkomende risico’s van dien. Hierdoor is het ontwikkelen van goede management informatie een grote uitdaging.

Tevens wordt de rol van Finance steeds breder en ontwikkelt deze zich van terugkijkend naar meer vooruitkijkend en als strategische business partner. Ook komen de meer uitvoerende functies te vervallen door steeds verdergaande automatisering en robotisering. Niet alle Finance medewerkers kunnen meegaan in deze trend. Hier ligt ook een sterk verband met de volgende categorie van uitdagingen op het gebied van HR / Personeel.

HR / Personeel trends

In de huidige, competitieve arbeidsmarkt is het voor organisaties steeds lastiger om gekwalificeerd en ervaren personeel te vinden en te houden. Medewerkers die niet mee kunnen in bovenstaande trend blijven in hun comfortzone binnen de organisatie. Terwijl goed personeel ofwel moeilijk te vinden is, ofwel snel geen uitdaging meer ziet en weg is zodra zich betere kansen voordoen.

Ook de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt speelt hier een rol: dit kan een bedreiging zijn (gekwalificeerd personeel begint voor zichzelf), maar het biedt ook kansen (er zijn veel meer specialisten in te huren om specifieke problemen aan te pakken).

Governance / Voldoen aan wet- & regelgeving

Bovenop genoemde uitdagingen komt nog dat afdelingen zich aan steeds meer wet- & regelgeving moeten houden. Bijvoorbeeld striktere verslaggevingsregels bij Finance afdelingen.

Maar andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld regels als de GDPR / AVG of regelgeving en richtlijnen vanuit toezichthouders. Hier ligt ook weer een sterk verband met IT / Data: moeilijk toegankelijke of vervuilde data maakt het weer lastiger om aan deze regels te voldoen. Alleen als de data gestructureerd en het personeel gekwalificeerd en capabel is, kan de Governance in orde zijn.

Oplossingen voor data-, HR- en Governance problemen

Organisaties staan de komende jaren voor enkele grote uitdagingen. Gelukkig zijn er ook oplossingen. Wat betreft de problemen met data kan de kwaliteit van de data worden verbeterd via:

• data analytics (analyse van zeer grote data stromen op fouten en assessment van de data kwaliteit)
• data migratie assurance (extra zekerheid over benodigde datamigraties door gedetailleerde validatie van testmigraties, en het monitoren van het oplossen van uitval).

Dit zorgt er bovendien weer voor dat men makkelijker kan voldoen aan wet- en regelgeving.

Vind een gespecialiseerde interim professional

Ten aanzien van beschikbaarheid van goed personeel kan de flexibilisering van de arbeidsmarkt ook juist een oplossing zijn. Wanneer een rol tijdelijk gevuld moet worden, kunnen gekwalificeerde interimmers worden ingezet zodat er meer tijd is om een vaste invulling voor de rol te vinden.

Ditzelfde geldt voor uitdagingen op het gebied van Governance, het voldoen aan wet- & regelgeving en het goed en veilig inrichten van IT-systemen en Cyber security maatregelen. Ook hier kunnen tijdelijke specialisten zorgen voor ondersteuning en invulling op de korte termijn.

INTERMEDIATE kan je hierbij helpen door in kort tijdsbestek een aantal gekwalificeerde en beschikbare Interim-specialisten aan te bieden.

Ja, ik heb interesse!