Weet je wat het verschil is tussen een RO, RA, RE en RC? Ze spelen allemaal een grote rol in het management van jouw bedrijf. De afkortingen lijken erg op elkaar, maar de werkzaamheden van deze professionals verschillen nogal. Wat ze in ieder geval gemeen hebben is dat het universitaire en post doctorale titels zijn. Hieronder gaan we in op wat deze titels inhouden en wanneer je personen met deze titels het beste kunt inschakelen.

Register Operational Auditor (RO)

Een RO is een gekwalificeerde internal audit professional met kennis en ervaring in bedrijfsvoering.

Wat doet een RO?

De taak van een RO is de bedrijfsvoering vanuit een brede en algemene aanpak te onderzoeken. Hij doet dit vanuit een multidisciplinaire visie en geeft daarmee inzicht aan de hoogste leiding van de organisatie. Als generalist helpt de RO om het verhaal achter de cijfers te vertellen. Hij kijkt naar alle aspecten van het bedrijf en adviseert op basis daarvan over verbeteringen.

Registeraccountant (RA)

Het gebruik van de titel Registeraccountant (RA) is wettelijk beschermd. Dit betekent dat je deze titel enkel mag dragen als je staat ingeschreven in het register van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.

Wat doet een RA?

Een RA is degene die zekerheid geeft dat de financiën en administratie van een organisatie juist en volledig zijn. Hij controleert bijvoorbeeld de jaarrekening. Maar een RA doet nog veel meer. Hij kijkt ook naar de systemen en processen waarmee de informatie tot stand is gekomen. Hoe was het professionele gedrag van de mensen die daarbij betrokken waren? Hierin is de RA de verbindende schakel tussen de betrokken partijen en de organisatie zelf.

Register IT-auditor (RE)

Een RE is een geregistreerd IT-auditor. Voor registratie in het Register als EDP-auditor (RE) moeten zij een universitaire opleiding tot IT-auditor hebben voltooid en minstens drie jaar ervaring hebben. De titel Register IT-auditor garandeert dus kwaliteit.

Wat doet een RE?

Een RE heeft kennis van informatietechnologie, bestuurlijke informatievoorziening en organisatiekunde. Een RE geeft onafhankelijk advies en oordeel over de kwaliteitsaspecten van IT. Zo kun je een RE een IT-assurance onderzoek uit laten voeren. Maar een RE doet nog meer dan alleen IT-assurance. Een RE denkt mee en adviseert over alle informatietechnologie. Een RE kan daarnaast goed omgaan met softwarepakketten, IT-projecten, beheersing en beveiliging.

Registercontroller (RC)

Een registercontroller is de businesspartner van het management en houdt het toezicht op de financiële bedrijfsvoering, bijvoorbeeld via management rapportages.

Wat doet een RC?

Een RC legt verbinding tussen cijfers en beleid. Hierdoor schakelt hij tussen verantwoording en uitvoering. De registercontroller bevordert en bewaakt productiviteit, efficiëntie en effectiviteit van organisatieactiviteiten. Hij maakt de financiële kant van de bedrijfsprocessen inzichtelijk zodat het management beter geïnformeerde beslissingen kan nemen.

Wat zijn de verschillen?

Waar de RA en RC meer aan de financiële kant van een organisatie zitten, gaan de RE en RO meer in op de algemene bedrijfsvoering.

Verschil tussen RA en RC

Een registercontroller (RC) gaat nog een stapje verder dan een registeraccountant (RA). Waar een registeraccountant de cijfers aangeleverd krijgt, zoekt de registercontroller deze zelf op en zorgt dat deze cijfers kloppen. Daarnaast is een RC ook bezig met de toekomst en wordt deze vaak generalistisch ingezet. RA’s zijn veelal niet in dienst van een organisatie, maar onderdeel van een accountantskantoor.

Verschil tussen RO en RE

Een register IT-auditor (RE) richt zich vooral op IT en informatietechnologie. Een RE oordeelt en adviseert over IT-beheer en -beveiliging in een organisatie. Een register operational auditor (RO) richt zich vooral op de gehele bedrijfsvoering, waarbij wordt gekeken naar het beheersen van risico’s. Hierover adviseert hij de directie of het management.

Meer weten over de werkzaamheden van deze verschillende professionals?

De verschillen tussen deze titels zijn bepalend voor wat een professional kan betekenen voor jouw bedrijf. Wil je meer weten over wat een RO, RA, RE of RC allemaal voor jou kan doen? Weet je niet zeker welke professional je nodig hebt? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend advies.

Vul contactformulier in.